KLASSEREGLER

1/2 Ton Class

MÅLEBREV

I Norge er det vanligste målebrevet et NOR-ratingmålebrev som er et ORC Club målebrev.


Det finnes også målebrev til ORCi som har litt høyere krav til mer måling.

I Storbrittania, Irland og Frankrike bruker de IRC målebrev.


Det er en hemmelig regel og søknad om målbrev kan skje som eier erklæring av data eller som offisiellt målt inn av godkjent måler (endorsed).