Our Story

The EvilVi sees på Hankø!

Borre Hekk Paulsen

Skipper

Our Team

Crew members

  • Borre Hekk Paulsen
  • Sigurd Paulsen
  • Christen Horn Johannessen
  • Kristoffer Spone
  • Eivind Rubenstein
  • Kjell Arne Myrann
  • Bjorn Lindgren